Privacyverklaring

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens
Wij zijn afhankelijk van jouw bijdrage bij het verwezenlijken van ons doel: Samen tegen PTSS. Of je dit nu doet door een donatie, inzet voor de stichting of een evenement delen: alle hulp is van harte welkom. En onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en Stichting Help Ze Thuiskomen (HZT) te scheppen informeren we je graag over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
HZT is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij vinden het zeer belangrijk om dit zorgvuldig te doen. Dit betekent onder andere:
• dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan
• dat we beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal
• dat we gegevens verwijderen als we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Als we persoonsgegevens ontvangen
Voor het financieren van onderzoek naar PTSS zijn we afhankelijk van donateurs.
Meld je je bij ons aan, dan ontvangen we persoonsgegevens. Bij het doen van een donatie ontvangen we je e-mailadres en verkorte naam. Zelf kun je bijvoorbeeld je naam. voornaam en adresgegevens invullen. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie.
Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met ons opneemt via info@helpzethuiskomen of per e-mail of telefoon. Of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Uiteraard worden persoonsgegevens van bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt HZT zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

We gebruiken je gegevens voor het behalen van onze doelstellingen
Wij gebruiken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Ook gebruiken we je gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren en onze boodschap verder te verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
We gebruiken het e-mailadres van onze donateurs ook om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe campagnes en je te vragen om een nieuwe donatie. Dit doen we alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wil je dit niet, dan kan je dit altijd bij ons aangeven en je uitschrijven.

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden
HTZ verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. HZT zal je gegevens niet aan andere organisaties beschikbaar stellen.

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig
HTZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze doelstellingen te realiseren.

Je rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens
1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.
2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik van je gegevens door KWF voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info@helpzethuiskomen.nl
HTZ zal dan zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Je kan altijd een klacht indienen over het gebruik van persoonsgegevens door HZT. Dat kan bij HZT en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doe je een verzoek?
Dan beoordelen we of we je verzoek kunnen behandelen. Dat kan niet als we niet weten wie je bent.

Nemen we je verzoek in behandeling?
Dan zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Bijvoorbeeld als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen wanneer jouw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat.

Wijzen we je verzoek af?
Dan motiveren we schriftelijk waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. Dan heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitschrijven
Heb je een donatie gedaan? Dan kunnen wij je gegevens gebruiken om je te informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek geven we je de mogelijkheid om je uit te schrijven van deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@helpzethuiskomen.nl om je uit te schrijven.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van HZT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HTZ gebruikt deze informatie uitsluitend en alleen om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
HZT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van HZT gebruiken. HTZ heeft Google geen toestemming gegeven om via HZT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Externe websites
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij adviseren je om het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze verwijzing bezoekt. Wij dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Wijziging van ons privacy-beleid
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te allen tijde te kunnen wijzigen.