Korpsverjaardag

Geschiedenis 10 december; “Korpsverjaardag” der Mariniers
Er is geen ander krijgsmachtonderdeel binnen de Nederlandse krijgsmacht waar geschiedenis en tradities, zo’n belangrijke rol spelen als bij het Korps Mariniers. Het jaar 1665, waarin het korps werd opgericht, is vervlochten met het korps. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse viering van de oprichting van het korps op 10 december. Jaarlijks wordt op 10 december bij het beeld van De Marinier aan het Oostplein te Rotterdam herdacht hoe mariniers in de meidagen van 1940 voor de stad hebben gestreden.

Beeld van het Mariniersmonument, een oorlogsmonument aan het Oostplein in Rotterdam. Het herdenkt en dankt de mariniers die in de meidagen van 1940 voor de stad hebben gestreden.

Oprichting Korps Mariniers
De oprichting van het Korps Mariniers vond plaats op 10 december 1665 op initiatief van raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel Adriaansz de Ruyter tijdens de Tweede Nederlands-Engelse oorlog (1665-1667). Kolonel Willem Joseph van Ghent werd aangesteld als de commandant van het nieuwe Korps Mariniers, bestaande uit ongeveer 1500 soldaten.
Het is deze tijd waarin de fameuze Tocht naar Chatham* heeft plaats gevonden. Dit wapenfeit is dan ook één van de vele die is opgenomen in het vaandel van het Korps.

*De Tocht naar Chatham of de Slag bij de Medway was een succesvolle Nederlandse aanval op de Engelse oorlogsvloot en scheepswerven in juni 1667 tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

De Nederlandse vloot voer onder leiding van Michiel de Ruyter de Theems op, voer de ketting waarmee de Engelsen de rivier hadden afgesloten ‘kapot’, schakelde de Engelse vloot met een vernietigende slag uit en vernietigde de Engelse schepen. De tocht naar Chatham wordt gezien als een van de meest glorieuze momenten uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis.

Het vaandel van het Korps
Het Korps Mariniers ontving het vaandel op 16 september 1929 te Den Haag uit handen van H.M. Koningin Wilhelmina. Aan het vaandel is de Militaire Willems Orde vastgemaakt. Het is dan ook dit vaandel dat mariniers in de hand houden terwijl zij trouw zweren aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Vanaf dat moment is de marinier beëdigd en is vervuld met de korpsgeest. Korpsgeest; ‘wat aan de buitenkant van de marinier zichtbaar is, wordt gevoed door iets waar aan de binnenkant naar gestreefd wordt’.

Vaandel Korps Mariniers
Vaandel van het Korps Mariniers. Bron: www.mariniersmuseum.nl

Mariniers zijn voor altijd verbonden
Het gevoel van verbondenheid met het Korps Mariniers, de eigen eenheid en alle andere (oud-) mariniers, wordt de Korpsgeest genoemd. Maar dat is niet allesomvattend. Het heeft ook te maken met trots en volharding. Om te begrijpen wat het exact is, moet je eigenlijk zelf marinier zijn. Voor een buitenstaander zal de Korpsgeest altijd iets ongrijpbaars hebben en blijven. Een exacte beschrijving van de Korpsgeest is dan ook niet op zijn plaats.

De drie Korpswaarden
De Korpsgeest laat zich niet vangen in woorden, maar is wel aanwezig bij elke marinier. Het DNA van de korpsgeest wordt gevormd door de drie korpswaarden: VERBONDENHEID, KRACHT en TOEWIJDING. Ze zijn het ankerpunt van alle eigenschappen en waarden die een marinier tot een marinier maken. Deze Korpswaarden staan niet op zichzelf maar zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Ze ontstaan tijdens de opleiding, training en inzet. Deze drie Korpswaarden, met hun onderliggende eigenschappen, genereren samen de TROTS die iedere marinier voelt om deel uit te maken van het Korps Mariniers. Dat is wat hem tot trotse marinier maakt! Die Trots met hoofdletter ‘T’ wordt door elke marinier ervaren en raakt het nooit meer kwijt; ‘Eens marinier, altijd marinier’. Het dan ook niet zonder reden dat 10 december voor elke marinier een bijzondere feestdag is.

QPO – QUA PATET ORBIS – ZO WIJD DE WERELD STREKT