Hulphonden

Hulphonden

Stichting Help Ze Thuiskomen stelt zich ook ten doel om geüniformeerde (oud-) beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven te maken hebben met PTSS, indien nodig, te voorzien van een buddyhond. Met een buddyhond neemt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid toe en daarmee voor de betrokkene ook de kwaliteit van leven.

Sommige (oud)geüniformeerden kampen als gevolg van een traumatische gebeurtenis met angstaanvallen, nachtmerries, slapeloosheid, sociaal isolement en/of andere posttraumatische stressstoornisklachten. Een speciaal getrainde buddyhond van KNGF Geleidehonden kan voor deze (oud)geüniformeerden een oplossing zijn. De buddyhond zorgt voor rust, regelmaat en meer bewegingsvrijheid. Ook kent de buddyhond praktische vaardigheden waarmee hij zijn/haar baasje ondersteunt. De buddyhond kan bijvoorbeeld zijn/haar baasje wekken bij nachtmerries.

De DMRC heeft een goede relatie met KNGF Geleidehonden en ook met de Stichting de Basis. KNGF Geleidehonden en De Basis werken sinds 2012 samen aan de opleiding van buddyhonden voor mensen met een posttraumatische stressstoornis. De Basis is een landelijke organisatie die steun biedt aan (oud-)geüniformeerde beroepsgroepen na ingrijpende ervaringen. De opleiding van buddyhonden en de matching van de buddyhond aan zijn/haar baasje wordt nauwgezet begeleid door ervaren hondeninstructeurs en deskundigen op het gebied van PTSS.

KNGF Geleidehonden leidt sinds een aantal jaren honden op tot buddyhond voor veteranen en andere (oud) geüniformeerden die lijden aan PTSS. KNGF Geleidehonden heeft inmiddels al een flink aantal honden kunnen leveren die hun baasje belangrijke ondersteuning bieden bij het omgaan met de klachten die met PTSS gepaard gaan. Ik word nog steeds geraakt door het bijzondere effect dat een buddyhond op het leven van zijn baas kan hebben, en de bijzondere band die zo’n koppel met elkaar heeft.

Een speciaal getrainde buddyhond beheerst allerlei praktische vaardigheden. Zo kan hij wekken bij nachtmerries, maar ook zorgen voor een ‘barrière’ tussen baas en anderen, waardoor het makkelijker wordt om naar buiten te gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de buddyhond ook echt een positief effect heeft op psychosociale klachten en op de mobiliteit van zijn baasje. Deze komt vaker zelfstandig buiten, er zijn minder depressieve klachten, onrust vermindert en de kwaliteit van de slaap neemt toe. Prachtig dat een hond dat kan bewerkstelligen! Het mooie is daarnaast dat een hond onvoorwaardelijke kameraadschap biedt.

Ik ben blij en trots dat KNGF Geleidehonden een bijdrage kan leveren aan het welzijn van mensen die tijdens het uitoefenen van hun mooie beroep zo’n impactvolle stoornis hebben opgelopen.

Mevrouw M. (Meta) Neeleman
Voormalig directeur Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF)