Disclaimer

Aansprakelijkheid
Stichting Help Ze Thuiskomen (HZT) verwoordt de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie beschrijft algemene trends en situaties. Je kan hier geen medische conclusies voor een individueel geval aan verbinden. Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie, moet je dus altijd overleggen met je arts of andere professionele hulpverlener. Wij zijn niet verantwoordelijke voor informatie op websites van derden. Ook niet als wij hier naartoe linken.

Copyright
Er ligt copyright op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen van helpzethuiskomen.nl waarover HZT de redactie voert. Dit copyright is van de Stichting HZT.
Het betekent dat niets uit deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Dit geldt voor gebruik van drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film en opslaan als computerbestand. Tenzij het is bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Help Ze Thuiskomen voorafgaand aan het gebruiken van deze inhoud nodig.

Foto- en filmmateriaal
Het op de website gepresenteerde foto- en filmmateriaal is verkregen tijdens evenementen waarbij HZT aanwezig c.q. betrokken was als goed doel. Voor het maken en gebruiken van foto’s dan wel film voor promotiedoeleinden in de breedste zin van het woord, is vooraf instemming verleend.

E-mail van Stichting Help Ze Thuiskomen
HZT verstuurt o.a. digitale nieuwsbrieven via de e-mail. Hiervoor gebruiken we het e-mailadres info@helpzethuiskomen.nl Twijfel je of een e-mail écht van HTZ komt? De Consumentenbond heeft de meest gebruikte trucs in nepmails en waar je op moet letten op een rijtje gezet. Tips over het herkennen van nepmails (phishing)