28 april 2022 symposium stichting Help Ze Thuiskomen

Inleiding Symposium Vele ernstige en schokkende gebeurtenissen hebben onmiskenbaar een rol gespeeld in de ontwikkeling van het kennisdomein van de psycho-traumatologie. Voor Nederland geldt dit vooral sinds WOII, en meer recent na rampen als Bijlmer, Enschede, militaire deelname aan uitzendingen en vredesmissies, door de impact van terrorisme, geweld en bedreiging, en verhalen en rapportages over vroegkinderlijk misbruik. En nu ook de gevolgen van covid-19.
Dit heeft veel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de aard van angst en gerelateerde fenomenen als traumatische stress en dissociatie opgeleverd. Het is het meest zichtbaar geworden in de posttraumatische stress stoornis, PTSS. Dit is vaak een chronische stoornis waarbij de patiënt in een schrijnend isolement is gekomen: een balling in zijn eigen bestaan. Dutch Marines Rowing Challenge DMRC bestaat momenteel 7 jaar, echter viert het haar eerste lustrum in 2022. Dit komt vanwege de COVID-19 beperkingen in de afgelopen 2 jaar. In dit lustrum jaar zullen diverse evenementen worden georganiseerd door DMRC. Naast de fysieke inspanning tijdens de challenge waarbij 250 km zal worden geroeid door Nederland, zal er ook aandacht worden geven aan het maatschappelijke aspect van de vereniging: buddy’s in nood. Hiervoor heeft DMRC een stichting opgericht in 2020 die de basis is om bijdragen te vragen aan de maatschappij. Help Ze Thuiskomen Het doel van de stichting “Help Ze Thuiskomen” is het vragen van begrip en aandacht voor PTSS (maak het onzichtbare zichtbaar), het stimuleren van preventie en oplossingen d.m.v. het genereren van geld voor geüniformeerde professionals die in het dagelijks leven te maken hebben met PTSS. DMRC en Help Ze Thuiskomen wil indachtig het credo binnen de krijgsmacht “Leave No One Behind” een brug slaan tussen geüniformeerde beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven te maken hebben met PTSS en de samenleving. Symposium De stichting Help Ze Thuiskomen zal op 28 april 2022 een symposium organiseren wat het startsein zal zijn voor het DMRC lustrum jaar. Tijdens het symposium zullen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord komen die nadruk leggen op de maatschappelijke, wetenschappelijke en individuele aspecten rondom PTSS. Het symposium zal worden gehouden op de Van Ghent kazerne in Rotterdam en de inloop is om 13.00 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel en de mogelijkheid om deel te nemen aan een rijsttafel. Aanmelden is verplicht en kan hier. Met dit symposium beoogt de stichting aandacht te vragen voor PTSS binnen defensie, content te verzamelen voor haar communicatie en waar mogelijk sponsoring te initiëren om onze initiatieven financieel te ondersteunen Daarom zetten wij ons in als vereniging en stichting om geüniformeerde professionals weer gezond thuis te brengen.